Download pagina

                            Downloadpagina

Algemeen schadeaangifteformulier                                                                  Algemeen Schade aangifte formulier voor schade m.b.t.  wonen, recreatie, Aansprakelijkheid enz.
Europees schadeaangifte formulier  Europees schade aangifte formulier voor schadeaangifte mbt verkeer         
Aansprakelijkheidsstellingsbrief   Brief om de tegenpartij bij een ongeval aansprakelijk te stellen voor de door u geleden schade
Inboedelwaardemeter  Voor een juiste berekening van de waarde van uw inboedel 
Herbouwwaardemeter woningen  Voor een juiste berekening van de herbouwwaarde van uw woning
Toelichting herbouwwaardemeter       Toelichting op bovengenoemde herbouwwaardemeter
AdobeAcrobatReader  Download hier gratis het programma voor het bekijken en openen van PDF bestanden
Politiekeurmerk veilig wonen  Haal hier uw informatie over het beveiligen van uw Woonhuis
Overzicht van”oude”levens
verzekeringsmaatschappijen
 
Informatie over waar u uw oude levensverzekeringen kunt verzilveren
Sta iksterk.nl   Voor uw vragen over geschillen mbt garantie en reparaties.
Alles over verzekeringen pagina Heb je een vraag over verzekeren? Op de site van het verbond van verzekeraars lees je alles over verzekeren. Hoe je een belangrijke gebeurtenis verzekert, maar ook welke verzekeringen er zijn. Je leest het laatste nieuws daarover en ze houden je op de hoogte van actuele thema’s. Het Verbond van Verzekeraars informeert je als overkoepelende organisatie van verzekeringen graag over van alles wat met verzekeren te maken heeft. Dus welke vraag je ook hebt, hier vind je het antwoord.
Waarborgfonds Aanvraagformulier voor schadevergoeding van het Waarborgfonds 
Getuigenverklaring Waarborgfonds Getuigenverklaring tbv aanvraag Waarborgfonds
Intermediairwijziging Rinus Vissers Formulier om de overgang te realiseren van uw huidige tussenpersoon naar Assurantiekantoor Rinus Vissers.
Contra expertise bureaus Consumenten die schade oplopen , hebben het recht om een eigen expert in de arm nemen, als zgn second opinion. De kosten worden betaald door de eigen verzekeraar. (Vaak is er wel een maximum)