Dienstenwijzer DVD

Geachte cliënt

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, daarnaast eist de Wet op het financiële toezicht (Wft)dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst een inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die de financiële dienstverlener (wij) hen biedt.

Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wft.

De complete tekst van deze Wet op het financiële toezicht kunt u vinden op de website van de AFM: www.afm.nl

In onze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. Het doel van deze beschrijving is u een goed inzicht te geven in onze dienstverlening en u duidelijk te maken wat u van ons kan verwachten.

De complete tekst van deze  dienstenwijzer kunt u bij ons opvragen door op de volgende link te klikken  Dienstenwijzer.