Disclaimer

Assurantiekantoor Rinus Vissers is een onafhankelijk assurantiekantoor, op het gebied van verzekeringen, zowel voor particulieren als bedrijven

Jaar actief

Disclaimer

De door Assurantiekantoor Rinus Vissers op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De door Assurantiekantoor Rinus Vissers verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig.

Assurantiekantoor Rinus Vissers alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Assurantiekantoor Rinus Vissers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Assurantiekantoor Rinus Vissers.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de Afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Assurantiekantoor Rinus Vissers omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.

 

Wilt u geheel vrijblijvend uw verzekeringen laten toetsen? Neem dan contact met mij op.